اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز دوشنبه، 31 خرداد 1400    
معرفی جناب مهندس یدالهی مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران

معرفی جناب مهندس یدالهی مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران
Date:1400/3/4

با عنایت به مصوبه هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران و موافقت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران آقای مهندس کمال یدالهی بعنوان مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران معرفی و تعیین گردیدند.
 
جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل سابق و مدیر عامل جدید در تاریخ 99/12/6 در محل دفتر اتحادیه با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و پرسنل برگزار گردید.
 
در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و تلاش های آقای مهندس محمدعلی مصطفی لو و تقدیر از نامبرده ، اقای مهندس کمال یدالهی از سوی هیئت مدیره بعنوان مدیر عامل معرفی و منصوب گردیدند.


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 70
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com