اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز پنجشنبه، 7 اسفند 1399    
مسائل و مشکلات موجود در طرح اصلاح و توسعه باغات زیتون در استان فارس

مسائل و مشکلات موجود در طرح اصلاح و توسعه باغات زیتون در استان فارس
Date:1399/8/25

 

 امروز آقای دکتر میرعرب مشاور محترم و مجری طرح زیتون و آقای اسلامجو معاون محترم دفتر حقوقی وزارت و آقایان مهندس پاکاری مدیر محترم باغبانی و  مهندس پیروی کارشناس مسئول  زیتون استان پس از جلسه مشترک با آقای دکتر قاسمی ریاست محترم سازمان در مورد مسائل و مشکلات موجود در طرح اصلاح و توسعه باغات زیتون در استان فارس از کارخانه روغن کشی و فرآوری زیتون سبزینه تک بازدید و به دنبال آن از کلکسیون ارقام و عملیات اصلاحی انجام شده در باغ بش بازدید نمودند.

 سپس در چهارمین جلسه در مورد تفاهم نامه همکاری بین معاونت باغبانی با اتحادیه مرکزی تعاونی های باغداران کشور حضور یافتند. در این جلسه که آقایان مهندس  مصطفی لو و آزادمهر  مدیرعامل و معاون بازرگانی اتحادیه مرکزی باغداران کشور و یداللهی و مدبری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه باغداران استان فارس  و آقای  مهندس عباس زاده کارشناس طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار معاونت باغبانی حضور داشتند مذاکرات مفصلی در مورد چگونگی همکاری مورد نظر  انجام شد.


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 164
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com