اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز يکشنبه، 28 دي 1399    
هفتمین گردهمایی " بررسی مطالعات تطبیقی و آموزه های تجارب بین المللی کشاورزی قراردادی" در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

هفتمین گردهمایی " بررسی مطالعات تطبیقی و آموزه های تجارب بین المللی کشاورزی قراردادی" در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
Date:1399/3/6

💢هفتمین گردهمایی " بررسی مطالعات تطبیقی و آموزه های تجارب بین المللی کشاورزی قراردادی" در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

✅دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سخنرانی مبسوطی که در هفتمین گردهمایی دوره ای کشاورزی قراردادی با عنوان " بررسی تجارب بین المللی کشاورزی قراردادی " که با حضور مدیران عامل اتحادیه های ملی و مرکزی تعاونی های روستایی، کشاورزی و تولید کشور برگزار گردید، گفت: امروزه ، پارادایم امروزین کشاورزی قراردادی به عنوان ساز وکاری نو ظهور در زنجیره تولید و تجارت کشاورزی، در اولویت سیاستگزاران بخش کشاورزی قرار گرفته است .چراکه امکان تعامل مستقیم بین تجار بخش کشاورزی با کشاورزان را فراهم می کند اما رویکرد مسلط در مطالعات کاربردی و پژوهش های کشاورزی قراردادی در کشورهای در حال توسعه هنوز بر مسائل معیشتی همچون احقاق حقوق زارعین در قراردادها ، افزایش در آمد کشاورزان دخیل و ارتقای سطح استانداردها ی زندگی زارعین خرده پا متمرکز است.

 

⬅️وی ادامه داد: در حالی که در کشورهای توسعه یافته، کشاورزی قراردادی ابزاری برای تولید محصولات با باقیمانده سموم حداقلی و کیفیت ممتاز برای مصرف کنندگانی تلقی می گردد که در سایه رشد درآمدها و فربهی بورژوازی برخورداری از مواهب زندگی در جهان اول، در جستجوی محصولات ارگانیک هستند. ما نیاز به کنکاش بیشتر پیرامون ظرائف و دقائق کشاورزی قراردادی در بطن زنجیره های تامین کشورهای توسعه یافته می باشیم. به نظر من، گونه شناسی انواع پروژه های کشاورزی قراردادی به تیپولوژی نظام های بهره برداری از مزارع و باغات،نوع محصول، ویژگی های محصول، ویژگی های کشور، ویژگی های شرکت و مناسبات تجاری، قواعد پشتیبان حقوقی قراردادها در بخش کشاورزی و اندازه مزارع بستگی دارد.


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 386
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com