اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز يکشنبه، 28 دي 1399    
معاون وزیر جهاد کشاورزی از آمایش شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های کشاورزی متناسب با قطب های تولید و گلوگاه‌های تجاری خبر دادند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از آمایش شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های کشاورزی متناسب با قطب های تولید و گلوگاه‌های تجاری خبر دادند.
Date:1399/2/23

💢معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد: 

آمایش شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های کشاورزی متناسب با قطب های تولید و گلوگاه‌های تجاری 

 

⬅️معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما باید آمایش و آرایش و سازماندهی مجددی از تعاونی ها و تشکل ها را در پهنه کشور داشته باشیم که با آمایش سرزمینی ما و توزیع فضایی قطب های کشاورزی همخوانی و تطابق داشته باشد. 

 

✅به گزارش پات، دکتر حسین شیرزاد با تاکید بر این موضوع در ادامه، افزود: آمایش سرزمین یعنی اینکه توزیع فضایی جمعیت و فعالیت یا همان قطب های کشاورزی باید با توزیع فضایی تشکل ها همخوانی داشته باشد. برای اینکه این اتفاق روی دهد به یک سری داده های پایه از استقرار قطب های تولیدی و تجاری خود نیاز داریم و اینکه کجا تعاونی و تشکل موجود است. وقتی اینها را یک همسان سازی کنیم، خلاء ها به دست می آید. 

 

⬅️وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم به لحاظ تئوریکی و اجرایی این موضوع را بررسی کنیم باید اذعان داشت که در بخش کشاورزی، مشارکت و سازماندهی کشاورزان اساس تداوم و پایداری است. پس ایجاد نهضت مشارکت و سازماندهی کشاورزان در قالب نهادهای مشارکتی و مدنی، اساس پایداری مشارکت است. 

 

⬅️رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی در ادامه تاکید کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر حسب وظایف قانونی و ذاتی خود در طول ادوار گذشته این کار را حسب تقاضاهای موجود یا پیشنهادهایی که زیر بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی داشته اند، اجرایی کرده است. اما تاکنون یک بررسی آمایش گونه برای اینکه ببینیم آیا تطابقی میان ظرفیت های موجود که همانا قطب های تولید هستند به لحاظ محصولی با سازماندهی ها وجود دارد یا ندارد، تاکنون انجام نشده است. این مهم به عنوان یک استراتژی و سیاست کلی در سال 1399،که سال جهش تولید نام دارد، در دستور کار قرار گرفته و به معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها ابلاغ شده است.


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 414
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com