اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز يکشنبه، 5 بهمن 1399    
معاون وزیر جهاد کشاورزی ازتوسعه چشمگیر شبکه تعاونی های روستایی در طی سال های (98-97 ) خبر داد

معاون وزیر جهاد کشاورزی ازتوسعه چشمگیر شبکه تعاونی های روستایی در طی سال های (98-97 ) خبر داد
Date:1399/2/20

💢معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد:

توسعه چشمگیر شبکه تعاونی های روستایی در طی سال های (98-97 )

 

✅به گزارش پات، دکتر حسین شیرزاد درباره توسعه چشمگیر شبکه تعاونی های روستایی در طی سال های 97 تا 98 گفت: در راستای اجرای قوانین و مقررات بالادستی، موضوع ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی و فصل سوم قانون شرکت های تعاون روستایی مصوبه 1350 برای توسعه شبکه تعاونی ها و تشکل های روستایی و کشاورزی، موضوع ساماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی متناسب با سیاست‌ها و برنامه های جاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت های تخصصی در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات و زنجیره تولید محصولات کشاورزی، طی سال های 97 و 98 در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

 

⬅️وی افزود: براین اساس با تشکیل کارگروه های مشترک با معاونت ها و دفاتر تخصصی وزارت متبوع و با زمینه یابی و زمینه سازی در سطح استان ها و برنامه ریزی در این زمینه پیگیری جامعی صورت گرفته است که ماحصل آن تشکیل بیش از 578 شرکت تعاونی و اتحادیه تخصصی جدید و تعداد 98 تعاونی و اتحادیه تخصصی در شرف برنامه ریزی و تشکیل و همچنین ساماندهی 36 نهاد و انجمن محصولی مردم نهاد در حوزه نظام صنفی کارهای کشاورزی و 7 نهاد در شرف تاسیس در سطح ملی، استانی و روستایی، ساماندهی است.

 

⬅️به گفته رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با توجه به اینکه وجود شبکه تعاونی ها و تشکل ها در بخش روستایی و کشاورزی می تواند موجب تسهیل و تسریع اعمال سیاست های وزارت جهاد کشاورزی می گردد ، باید سهم بیشتری در سیاست گذاری، تصمیم سازی و واگذاری تصدی های غیر ضرور به تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تخصیص یابد.


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 441
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com