اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز سه شنبه، 14 مرداد 1399    
معاون وزیر جهاد کشاورزی ازتوسعه چشمگیر شبکه تعاونی های روستایی در طی سال های (98-97 ) خبر داد

معاون وزیر جهاد کشاورزی ازتوسعه چشمگیر شبکه تعاونی های روستایی در طی سال های (98-97 ) خبر داد
Date:1399/2/20

💢معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد:

توسعه چشمگیر شبکه تعاونی های روستایی در طی سال های (98-97 )

 

✅به گزارش پات، دکتر حسین شیرزاد درباره توسعه چشمگیر شبکه تعاونی های روستایی در طی سال های 97 تا 98 گفت: در راستای اجرای قوانین و مقررات بالادستی، موضوع ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی و فصل سوم قانون شرکت های تعاون روستایی مصوبه 1350 برای توسعه شبکه تعاونی ها و تشکل های روستایی و کشاورزی، موضوع ساماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی متناسب با سیاست‌ها و برنامه های جاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت های تخصصی در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات و زنجیره تولید محصولات کشاورزی، طی سال های 97 و 98 در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

 

⬅️وی افزود: براین اساس با تشکیل کارگروه های مشترک با معاونت ها و دفاتر تخصصی وزارت متبوع و با زمینه یابی و زمینه سازی در سطح استان ها و برنامه ریزی در این زمینه پیگیری جامعی صورت گرفته است که ماحصل آن تشکیل بیش از 578 شرکت تعاونی و اتحادیه تخصصی جدید و تعداد 98 تعاونی و اتحادیه تخصصی در شرف برنامه ریزی و تشکیل و همچنین ساماندهی 36 نهاد و انجمن محصولی مردم نهاد در حوزه نظام صنفی کارهای کشاورزی و 7 نهاد در شرف تاسیس در سطح ملی، استانی و روستایی، ساماندهی است.

 

⬅️به گفته رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با توجه به اینکه وجود شبکه تعاونی ها و تشکل ها در بخش روستایی و کشاورزی می تواند موجب تسهیل و تسریع اعمال سیاست های وزارت جهاد کشاورزی می گردد ، باید سهم بیشتری در سیاست گذاری، تصمیم سازی و واگذاری تصدی های غیر ضرور به تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تخصیص یابد.


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 154
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com