اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز يکشنبه، 28 دي 1399    
💢معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: برگزاری ۶۵۰ دوره آموزشی ملی واستانی تخصصی برای دست اندرکاران شبکه تعاونی های روستایی کشور در سال جهش تولید

💢معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: برگزاری ۶۵۰ دوره آموزشی ملی واستانی تخصصی برای دست اندرکاران شبکه تعاونی های روستایی کشور در سال جهش تولید
Date:1399/2/10

💢معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: برگزاری 650 دوره آموزشی ملی واستانی تخصصی برای دست اندرکاران شبکه تعاونی های روستایی کشور در سال جهش تولید

 

⬅️مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از تدوین و طراحی 650 دوره های آموزشی ملی واستانی تخصصی به تعداد35000 نفر روز به منظور ارتقاء دانش و مهارت های مرتبط اعضای شبکه تعاونی های روستایی، کشاورزی، تولید و زنان در سال 1399 خبر داد.

 

✅به گزارش پات دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی ،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: امروزه از دغدغه های بنگاه های اقتصادی موفق، که به اقتصاد دانشی مشهور است، دارایی های محسوس یا فیزیکی آنها نیست، بلکه در حال حاضر بیش از90 درصد ارزش روز افزون بنگاه ها و محیط های کسب و کار، محاسبه میزان دارایی های نامحسوس آنها است که این دارایی ها در سه عنصر اصلی دانش یا فناوری، نیروی انسانی متخصص و مجرب و قدرت یادگیری و آموزش پذیری کارکنان آنها است.

 

⬅️وی در ادامه افزود: بی شک در سطح شبکه شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و تولید تحت پوشش سازمان تعاونی روستایی کشور برای دستیابی به مزیت نیروی کارآمد و ماهر ارکان و کارکنان تعاونها، از بین اولویتها و اقدامات قابل انجام، توانمند سازی، روشی نوین برای توسعه و تعمیق فعالیتهای آنها و عامل حضور وبقای آنها محیط رقابتی خدمات اجتماعی و اقتصادی است. زیرا آموزش و توان افزایی مدیران شرکتهای تعاونی، ابزار و فرآیند موثر برای قدرت بخشیدن به آنها است. آموزش تعاونی ها موجب ارتقاء کارایی و اثر بخشی نیروی انسانی و توسعه انگیزه و سرمایه گزاری و در نتیجه کاردهی بیشترسرانه بهره وری و تولید و بازدهی اجتماعی اقتصادی آنها را فراهم می آورد.

 

⬅️در ادامه معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بندهای مرتبط با لزوم آموزش کارکنان و اعضا در قانون شرکتهای تعاونی و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام کرد: براین اساس آموزش و توانمند سازی و توسعه مهارتهای فنی و حرفه ای ارکان شبکه تعاونیها از وظایف اصلی و قانونی بخش حاکمیتی و تولی گری سازمان تعاون روستایی می باشد و دفتر توسعه و آموزش تعاونی های معاونت توسعه و تشکل های سازمان، همه ساله اقدامات گسترده ای برای آموزش و توانمند سازی حرفه ای ارکان و کارکنان شبکه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان به سرانجام می رساند. در همین زمینه در سال "جهش تولید" و در راستای سیاست های توسعه ای و تحولی سازمان تعاون روستایی، جهت حفظ و صیانت از سرمایه عظیم اجتماعی و اقتصادی ناشی از فعالیتهای تعاونی ها در بخش روستایی و کشاورزی، برای سال 1399 نیز با نیاز سنجی علمی به روش کافمن، با رشد 15 درصدی نسبت به سال گذشته تدوین، و طراحی 650 دوره های آموزشی ملی واستانی تخصصی به تعداد35000 نفر روز را به منظور ارتقاء دانش، مهارت های مرتبط مشاغل و مسئولیت های موجود در حوزه فعالیت های شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و توسعه دانش اطلاعات و مهارت های حرفه ای ارکان و کار کنان شرکتها و اتحادیه های تعاونی تحت پوشش سازمان، در قالب کتاب برنامه آموزشی شبکه تعاونی های روستایی، کشاورزی، تولید و زنان با رویکرد افزایش مهارت حرفه ای شاغلین شبکه اقدام نمود.


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 381
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com