اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز يکشنبه، 28 دي 1399    
سفر جناب آقای مهندس مصطفی لو مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران به استان فارس

سفر جناب آقای مهندس مصطفی لو مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران به استان فارس
Date:1399/2/8

در سفر مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران به استان فارس در تاریخ 99/02/03 موارد ذیل پیگیری و به انجام رسید:

  • 1- تجدید قرارداد واردات بذرگوجه فرنگی مارول و نحوه همکاری برای آینده و ادامه کار.

  • 2- مذاکره با نمایندگان G.P.P.W  در مورد خرید کود آهن ( آلتوفر ) که توافق اولیه انجام شده پس از تکمیلی قرارداد150تن خریدار خواهد شد.

  • 3- دیدار با ریاست محترم سازمان تعاون روستایی استان به اتفاق رئیس محترم هیئت مدیره و معاونت بازرگانی.

  • که در این جلسه به مواردی چون:

  • الف – توزیع خرمای مجول ، نحوه تامین آن برای سال جاری و نیز چگونگی توافق با وزارت متبوع پیرامون دریافت اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز.

  • ب – ابراز علاقمندی مدیر محترم تعاون روستایی پیرامون همکاری مشترک در ارائه خدمات و نهاده های مورد نیاز باغداران از طریق اتحادیه باغبانی.


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 387
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com