اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز يکشنبه، 28 دي 1399    
صادرات محصولات کشاورزی به روسیه

جلسه جناب آقای مهندس مصطفی لو با تجار روس
صادرات محصولات کشاورزی به روسیه
Date:1398/12/11

جلسه جناب آقای مهندس مصطفی لو مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران با تجار روس جناب آقای ابراهیمی جهت صادرات محصولات کشاورزی به روسیه در روز شنبه مورخ98/12/10 برگزار گردید.


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 717
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com