اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز شنبه، 3 آبان 1399    
صادرات محصولات کشاورزی به روسیه

جلسه جناب آقای مهندس مصطفی لو با تجار روس
صادرات محصولات کشاورزی به روسیه
Date:1398/12/11

جلسه جناب آقای مهندس مصطفی لو مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران با تجار روس جناب آقای ابراهیمی جهت صادرات محصولات کشاورزی به روسیه در روز شنبه مورخ98/12/10 برگزار گردید.


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 610
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com