اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز پنجشنبه، 9 بهمن 1399    
حمایت اتحادیه سراسری باغبانی آیران از وزیر پیشنهادی دولت به مجلس

حمایت اتحادیه سراسری باغبانی آیران از وزیر پیشنهادی دولت به مجلس
Date:1398/12/5

بیانیه حمایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران

مدیرعامل اتحادیه باغبانی ایران آقای مهندس مصطفی لو
خبر مسرت بخش معرفی جناب آقای دکتر کاظم خاوازی بعنوان وزیر پیشنهادی از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی باعث خوشحالی کشاورزان و باغداران زحمتکش کشور گردید. بدین وسیله کلیه اعضای اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران، هیئت مدیره، مدیران عامل، کارکنان اتحادیه ها و شرکت های زیر مجموعه و تحت پوشش سازمان تعاون روستایی سراسر کشور حمایت خود را از اقای دکتر کاظم خاوازی که از مدیران متخصص و با تجربه وزارت جهادکشاورزی بوده را اعلام میدارد.

 

 


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 844
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com