اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز پنجشنبه، 9 بهمن 1399    
معارفه مدیرعامل

معارفه مدیرعامل
Date:1398/10/8

در شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه سراسری باغبانی ایران به تاریخ 98/10/02آقای مهندس محمدعلی مصطفی لو به سمت مدیر عامل این اتحادیه انتخاب و معرفی جلسه معارفه وی در تاریخ98/10/04 با حضور کلیه پرسنل اتحادیه و اعضای محترم هیئت مدیره تشکیل و از زحمات آقای مهندس صدرا علی اکبرخانی تقدیر به عمل آمد.


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 569
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com