اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز يکشنبه، 28 دي 1399    
بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران مورخ 1398/07/02

بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران مورخ 1398/07/02
Date:1398/7/3

بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران

نشست مدیران‌عامل اتحادیه‌های مرکزی و سراسری عضو اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاوری ایران با حضور جناب آقای دکتر الیاس حضرتی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  و جناب آقای دکتر پارسا رئیس محترم سازمان امور مالیاتی


در ابتدا آقای بنار مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت وهماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران با اشاره به معافیت‌های مالیاتی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی مصرح در قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350و قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مقررات ضمن بر شمردن ویژگی‌های تعاونی‌های روستایی و کشاورزی مصوب 1350 به تشریح مشکلات و مسائل مالیاتی که در حوزه‌های مختلف در سطح کشور برای تعاونی‌ها ایجاد می‌شود پرداختند،آنگاه جناب آقای دکتر الیاس حضرتی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر معافیت‌های مطرح شده از رئیس سازمان امور مالیاتی خواستند ضمن بررسی این مشکلات و برون‌رفت از آن اقدامات اساسی نمایند.آنگاه جناب آقای دکتر پارسا رئیس محترم سازمان امور مالیاتی و یکی از معاونین ایشان با تأیید معافیت مطرح شده آمادگی سازمان امور مالیاتی را برای رفع مشکلات در قالب صدور بخشنامه یا دستورالعمل به حوزه‌های مختلف مالیاتی اعلام نمودند و مقرر گردید مسائل و مشکلات مربوطه توسط مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران احصا و در جلسه مشترک سه جانبه با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان امور مالیاتی بررسی نهایی صورت گرفته و با صدور دستورالعمل و بخشنامه به حوزه‌های مالیاتی کشور ابلاغ گردد همچنین در این جلسه مشکلات مربوط به واگذاری شرکت خدمات حمایتی به اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاوری ایران و اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی ایران نیز بحث و گفتگو به عمل آمد و بیانیه اعتراضی شورای هماهنگی اتحادیه‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی در اختیار رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  قرار گرفت که ایشان قول مساعد دادند موضوع را به صورت جد و تا رفع مشکل پیگیری نمایند


Rss Services Print  -(2 Body)  Visitor Count: 1548
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com