اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز پنجشنبه، 9 بهمن 1399    
تاب آوری به منزله استحکام بخشی به وضعیت موجود و مقاوم سازی تعاونی ها در برابر خطرات و نگاه به آینده امیدبخش

تاب آوری به منزله استحکام بخشی به وضعیت موجود و مقاوم سازی تعاونی ها در برابر خطرات و نگاه به آینده امیدبخش
Date:1398/4/1

تاب آوری به منزله استحکام بخشی به وضعیت موجود و مقاوم سازی تعاونی ها در برابر خطرات و نگاه به آینده امیدبخش

1398/04/01
به گزارش پات دکتر شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در نشست صمیمی با جمعی از مدیران اتحادیه های کشاورزی غرب کشورگفت: فهم مشترک سیاست تاب آوری در سیستم های پیچیده مانند شبکه تعاون روستایی کشور، لزوم اتخاذ تصمیماتی سازگار جهت حفظ و ارتقاء فرصت های موجود و بالقوه و درک پویایی و روابط غیرخطی در این نوع سیستم های اجتماعی - اقتصادی را میسر می سازد. 

وی در ادامه گفت: این سیاست، در بستر فضای کسب و کار تعاونی های روستایی امکان یکپارچه سازی عوامل انسانی و اکولوژیکی و درک تعاملات بین آنها، بسط راهبردهای پایداری با توجه به تعاملات بین اعضا، شبکه و سازمان مرکزی را فراهم می آورد. نظامات نظارتی، ارزیابی و ارزشیابی و بازرسی بهنگام و حسابرسی های بموقع از شوک های ناگهانی در میان فعل و انفعالات مالی و تجاری تعاونی ها جلوگیری می کند.تعاونی های روستایی طی گذشت نیم قرن و درنتیجه برهم کنشی پویا میان فرآیندهای اجتماعی-اقتصادی عناصر روستایی و مناسبات "بیو شیمیایی-فیزیکی" تولید در بخش کشاورزی رشد و تکامل یافته اند. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: باید بواسطه شناسایی ارزش‌های همیاری و تعاون حفظ شده و انباشته شده تاریخی شبکه تعاون روستایی در طی فرآیند یادگیری رشد و توسعه‌ی آن، تاب آوری زنجیره ها را در مقابل فشارهای ناشی از تحریم ها و کاستی های تکنولوژیکی تکامل بخشیم. تضمین به سازماندهی و قابلیت زیست حرفه ای تعاونی های روستایی در شرایط پر ریسک امروزین تغییرات پرنوسان قیمت نهاده ها،روند تغییرات اقلیمی افزایش خشک‌ سالی و ریز گردها، فرسایش بی رویه منابع طبیعی، افزایش تعداد رخدادهای اکولوژیکی و کاهش میانگین بارندگی سالیانه و افزایش دما سالیانه نیازمند اتخاذ سیاست انعطاف پذیری تدریجی و توجه به ماهیت چند وجهی تاب آوری است.

این مقام مسئول همچنین گفت: برنامه ریزی تعاونی های روستایی جهت استحکام بخشیدن به وضعیت موجود و مقاوم کردن سیستم تعاونی ها در برابر خطرات و نگاه به آینده ای مقاوم تر، که توانمندی سازگاری با شرایط جدید را دارد، بینشی راهبردی را می طلبد. تاب آوری به مثابه تبدیل تعاونی روستایی به نهادی یادگیرنده، دارای ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی است باید از فرصت هایی که شرایط امروزی برای تعاونی های روستایی فراهم آورده در جهت کاهش ضایعات، ارتقای توان تولید، افزایش ظرفیت سازگاری و خودتنظیمی و افزایش ظرفیت یادگیری اجتماعی مدیران عامل تعاونی های تولید و روستایی استفاده کرد. بازتولید سرمایه اجتماعی، دیرینه سنت تاریخی تعاون و فرهنگ شراکت و انبازی در جامعه روستایی و حضور تاریخی انواع همیاری ها، همکاری ها، مشارکت های تولیدی، پیشا و پسا تولید در سکونتگاه های روستایی کشور از یک سو و تنوع کارکردهای اجتماعی و تکثر ماهیتی فعالیت های سیستم های اقتصاد روستایی؛ ضامن تاب آوری بیشتر در مواجهه با اختلالات نابهنگام زیستی یا خشن محیطی و حفظ کارایی و بهره وری و اثر بخشی نظام های بهره برداری کشاورزی است.

وی ادامه داد: اتحادیه های تعاونی های روستایی باید با ایجاد ارتباط بین نواحی و گروه های منزوی و جداافتاده، افزایش سطح بینش، مهارت، آگاهی و دانش اعضا و کل جامعه از طریق مشارکت، تجمیع سرمایه های اندک، افزایش خریدهای توافقی و استانداردسازی شرایط تولید از سرمایه طبیعی، سرمایه مالی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی صیانت نمایند. تاب آوری متشکل از بکارگیری راهکار کشاورزی متمرکز یا فشرده، استفاده از بذرهای اصلاح شده، ماشینی کردن کشت، برداشت چندباره، تغییر در روشهای آبیاری یا اقدامات حفاظتی برای خاک، در کنارپیوستگی منافع تعاونگران، عدالت، مشارکت، از سرمایه معیشتی روستائیان حفاظت می کند. 

دکتر شیرزاد در پایان گفت: تاب آوری در مناطق روستایی کشور تنها در چارچوب اخلاق تعاون و مشارکت عمومی و کار مستمر گروهی دارای ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی مشترک، تعریف پذیر است. اعضای تعاونی ها و ریش سفیدان روستایی باید در کشف مسایل، طرح مسئله و مشکل یابی، طراحی و برنامه ریزی فعال بوده و نوعی گرایش به سمت و سوی مشارکت های هدفمند " الیتیسم" باید در بین نخبگان و خبرگان روستایی نهادینه شود. ریشه های تاب آوری به صورت درونزا در هنجارها و روابط قومی تبار محور و عشیره‌ای ، باورها، ارزشها و نهادهایی که با توجه به شرایط و عـرف روستایی کشور وجود دارند، ایجاد شده است.

منبع : سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


Rss Services Print  -(3 Body)  Visitor Count: 1943
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com