اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز دوشنبه، 6 بهمن 1399    
بازدیداز مزارع کشت گوجه فرنگی ( محصول بذر مارول )

بازدیداز مزارع کشت گوجه فرنگی ( محصول بذر مارول )
Date:1398/2/30

بازدید از مزارع کشت گوجه فرنگی ( محصول بذر مارول )


در تاریخ 1398/2/28 با توجه به هماهنگی بعمل آمده جهت بازدید از مزارع شهرستان دزفول که در کشت خود از بذر گوجه مارول استفاده نموده اند، بازدید بعمل آمد. در این بازدید کشاورزان، کارشناسان شرکت واردکننده و معاون فنی و بازرگانی اتحادیه سراسری باغداران ایران حضور داشتند. در بررسی های بعمل آمده با توجه به شرایط جوی حاکم بر منطقه از جمله سیل، طوفان، تگرگ، گرد و غبار و نیز طغیان برخی آفات، بوته های گوجه فرنگی بذر مارول نسبت به انواع قارچ و باکتری و ویروس مقاوم بوده و توانسته راندمان موردنظر را در عملکرد خود نشان دهد. کشاورزان از این جهت خرسند و راضی بوده و با توجه به سودآوری و عملکرد مطلوب بذر گوجه مارول استقبال زیادی در استفاده از این بذر دارند.
بذر گوجه فرنگی مارول رقم F1 هیبرید

 

جعبه نمونه  محصول گوجه بذر مارولنمایش نمونه گوجه مارول در کارگاه بذر در مزرعه نمونه شرکت گیتی بذر آپادانا انتخاب تصادفی یک نمونه بوته گوجه فرنگی مارول در مزرعه گوجه مرودشتجعبه های گوجه مارول برداشت شده از زمین گوجه فرنگی بذر پر محصول مارول اسپانیا
سرک یا بوته بذر گوجه فرنگی مارول رقم F1 هیبرید در مزرعه نمایش یک نونه گوجه بعمل آمده از بذر گوجه فرنگی مارول با ظاهر کشیده تر و مقاومت بیشتر نسبت به له شدگی نمونه گوجه فرنگی مارول کشت شده در مزرعه

 

 


Rss Services Print  -(7 Body)  Visitor Count: 19682
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com