اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز يکشنبه، 10 اسفند 1399    
دومین جلسه مجمع عمومی و فوق العاده اتحادیه سراسری باغداران ایران مورخ 98/02/15

دومین جلسه مجمع عمومی و فوق العاده اتحادیه سراسری باغداران ایران مورخ 98/02/15
Date:1398/2/16

دومین جلسه مجمع عمومی و فوق العاده اتحادیه سراسری باغداران ایران مورخ 98/02/15

 

با توجه به آگهی 1398/01/31در تاریخ 1398/02/15مجمع عمومی عادی در محل اتحادیه سراسری باغداران ایران در ساختمان شرکت سرمایه گذاری کشاورزی برگزار گردید با توجه به حضور اکثریت اعضا مجمع ظرفیت قانونی پیدا کرده و تمامیه دستور کارهای مندرج در آگهی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پس از بررسی نتایج آن در صورتجلسه مجمع منظور گردید.

در این جلسه معاون محترم توسعه تشکل ها دکتر مسلمی و آقای دکتر جهانپناه مدیر کل دفتر توسعه و تعاون، آقای سیدی مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و نیز آقای احمدی مدیر کل امور حقوقی و هم چنین آقای مهندس دادرس معاون اتحادیه نظارت و هماهنگی تشکیل گردید و هر یک از مدیران دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص اهمیت باغبانی و ضرورت توجه به ساماندهی و شبکه سازی و توسعه تعاونی های باغداران در سطح کشور در سالی که به نام سال رونق تولید نامگذاری شده تاکید نمودند و در ادامه این نشست با حضور اعضا مجمع، بودجه سال 98 و چشم انداز و برنامه های آتی اتحادیه مورد بررسی و تایید قرار گرفت.


Rss Services Print  -(2 Body)  Visitor Count: 2292
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com