اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز پنجشنبه، 7 اسفند 1399    
بازدید مهندس علی اکبرخانی از نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران در بوستان گفتگو مورخ:1397/10/26

بازدید مهندس علی اکبرخانی از نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران در بوستان گفتگو مورخ:1397/10/26
Date:1397/10/26

بازدید مهندس علی اکبرخانی از نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران در بوستان گفتگو 

 

مهندس علی اکبر خانی مدیر عامل اتحادیه سراسری باغداران ایران به همراه معاونت فنی و بازرگانی مهندس آزادمهر از ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران در بوستان گفتگو بازدید به عمل آوردند.                                                     

در این بازدید نشستی با چند شرکت تولیدکننده نهاده و سم برگزار شد که این شرکت ها ضمن معرفی محصول تولیدی تمایل همکاری خود را با این اتحادیه اعلام کردند.


Rss Services Print  -(3 Body)  Visitor Count: 5408
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com