اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز پنجشنبه، 7 اسفند 1399    
نشست مشترک مدیر عامل اتحادیه سراسری باغداران ایران به همراه مهندس دامادی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی موزخ:97/10/08

نشست مشترک مدیر عامل اتحادیه سراسری باغداران ایران به همراه مهندس دامادی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی موزخ:97/10/08
Date:1397/10/8

نشست مشترک مدیر عامل اتحادیه سراسری باغداران ایران به همراه مهندس دامادی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی 

نشست مشترک مدیر عامل اتحادیه سراسری باغداران ایران جناب آقای علی اکبرخانی به همراه مهندس دامادی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در دفتر این اتحادیه برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون فعالیت های بازرگانی و آموزشی گزارشی ارائه گردید همچنین در مورد خرید پرتقال تنظیم بازار میوه شب عید نوروز 98 و نحوه قیمت گذاری، توزیع کود و بذر گوجه بحث و تبادل نظر صورت گرفت در پایان جهت ارائه خدمات هر چه بهتر به باغداران سطح کشور رهنمودهایی از سوی ایشان به سمع و نظر همکاران اتحادیه رسید.


Rss Services Print  -(2 Body)  Visitor Count: 2016
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com