اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز پنجشنبه، 9 بهمن 1399    
بررسی آماری عملکرد مالی کلیه تشکلهای تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ارایه شد مورخ : 97/09/29

بررسی آماری عملکرد مالی کلیه تشکلهای تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ارایه شد مورخ : 97/09/29
Date:1397/10/1

بررسی آماری عملکرد مالی کلیه تشکلهای تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ارایه شد

 
دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در گردهمایی مدیران استانی تعاون روستایی کشور گزارش جامعی ار وضعیت عملکرد مالی شبکه ارایه داد.
وی در این گزارش جامع گفت: تعاونی قدرتمند و رقابتی، محصول مسئولیت مشترک همه اعضای هیأت مدیره، مدیران و اعضای تعاونی است. امروزه شبکه تعاونی های کشاورزی و روستایی ایران دارای تعداد 7332 اتحادیه، شرکت های تعاونی و تشکلهای کشاورزی با 13 اتحادیه سراسری و ملی و تعداد 2775 شرکت تعاونی روستائی با 336 اتحادیه استانی و شهرستانی و 4.418.651 نفر ؛ تعداد 1902 شرکت تعاونی کشاورزی با 111 اتحادیه استانی و شهرستانی، تعداد 309 شرکت تعاونی زنان روستائی در سطح استانهاو شهرستانها با 55.368 نفر عضو ، تعداد 1359 شرکت تعاونی تولید با 67 اتحادیه استانی و شهرستانی و دارای 3.241.614 هکتار اراضی کشاورزی اعضاء و 4.052.046 هکتار اراضی کشاورزی تحت پوشش ، تعداد 30 شرکت سهامی زراعی ثبت شده با 76.000 هکتار اراضی تحت پوشش و 8105 بهره بردار ،تعداد 443 نظام صنفی کشاورزی استانی و شهرستان با 1.127.307 عضو و 1.080.000 فقره صدور پروانه فعالیت نظام صنفی بزرگترین شبکه روستایی کشور در بازارهای کار و سرمایه روستایی و کشاورزی محسوب می گردد. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی، با ذکر توانایی های شبکه و نرخ بازده دارایی ها و ارایه نسبتهای مالی در فعل و انفعالات بازاری و مالی شبکه تعاون روستایی ملی گفت: در سال زراعی 1397-96 عملکرد سازمان تعاون روستایی در خرید محصولات کشاورزی در سال 1396 حدود 8 میلیون تن بود که 100 هزار تن را خریدهای تضمینی وحدود 300 هزار تن را خریدهای حمایتی سازمان و خریدهای توافقی محصولات کشاورزی برابر 3 میلیون تن محصولات زراعی، باغی و دامی شامل غلات، دانه های روغنی، محصولات جالیزی ، انواع میوه و محصولات لبنی تشکیل می داد. 

تعداد 21000 هزار نفر در شبکه تعاون روستایی کشور مشغول انجام فرآیند های فوق می باشند که بیش از 70 درصد این افراد دارای مدارک کارشناسی و بالاتر می باشند این موضوع نشانگر این است که حمایت از شبکه های تعاون روستایی چه نقش مهمی در توزیع عادلانه ثروت داشته و بهترین مسیر برای افزایش توسعه دانش فنی در بخش کشاورزی می باشد. بررسی آماری عملکرد مالی آذرماه 1397 و جدول تجمیعی عملکرد سال های 1395 و 1396 کلیه تشکلهای تحت پوشش، در مقام مقایسه با اطلاعات مقایسه ای عملکرد سال 95 و 96 تعاونی های تحت پوشش نشان می دهد که تعداد واحد های فعال از 5047 واحد در سال 95 به 5020 واحد در سال 96 کاهش یافته است اما مبلغ سرمایه تعاونی های روستایی و کشاورزی کشور از 7.275.205 میلیون ریال در سال 95 به مبلغ 7.968.630 میلیون ریال در سال 96 افزایش یافته است. در خصوص حجم مبلغ ذخیره قانونی تعاونی های روستایی و کشاورزی کشور باید عنوان نمود که این رقم از 6.116.900 میلیون ریال در سال 95 به 6.630.057 میلیون ریال افزایش یافته است. طی این دوره تعداد تعاونی های سودده از 3683 واحد در سال 95 به 3572 واحد در سال 96 کاهش یافته و تعداد تعاونی های زیان ده از 1052 واحد در سال 95 به 1126 واحد در سال 96 افزایش و تعداد تعاونی های سر به سر از 210 واحد در سال 95 به 239 واحددر سال 96 افزایش یافته است. مبلغ سود تعاونی ها از 1.788.745 میلیون ریال درسال95 به 1.748.750 میلیون ریال درسال 96 کاهش یافته است. مبلغ زیان تعاونیهای روستایی و کشاورزی کشور از 638.869 میلیون ریال درسال 95 به 771.080 میلیون ریال در سال 96 افزایش یافته است. البته در این بازه زمانی میزان مطالبات راکد از مبلغ 6.447.693 میلیون ریال در سال 95 به مبلغ 5.857.369 میلیون ریال کاهش یافته اما میزان کل مطالبات از مبلغ 25.176.953 میلیون ریال در سال 95 به مبلغ 30.881.582 میلیون ریال افزایش یافته است. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه درصد مطالبات راکد به کل مطالبات از 25.6 درصد در سال 95 به 18.6 درصد کاهش یافته است اما میزان بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1396به مبلغ 37.686.549 میلیون ریال رسیده و سرجمع میزان زیان انباشته شبکه تا پایان سال 1396 به مبلغ 2.417.417 میلیون ریال ارزیابی می شود.

دکتر شیرزاد در پایان اشاره کرد که در سال زراعی پیش روی، تعاونی روستایی و کشاورزی باید باحفظ ذخایر رفتارهای منطقی و عقلانیت تجاری از خود نشان دهد. تعاونی کشاورزی باید فرصتهای بازاری را بشناسد و درک کنند با چه سازوکاری به طور فرصت مدار و سودجو در خدمت بازار کشاورزی و تحولات آن قرار گیرد. هیأت مدیره و مدیریت تعاونی کشاورزی باید در حفظ سوابق، دقیق و صحیح فعالیت های مالی موظف باشند. مدیر و هیأت مدیره باید به طور دقیق بدانند که جایگاه مالیه تعاونی سرمایه گذار، وکیل و تحلیلگر مسائل مالی کجاست تا بتوانند تصمیمات درست مالی- تجاری اتخاذ کنند.


Rss Services Print  -(1 Body)  Visitor Count: 1079
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com