اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز يکشنبه، 28 دي 1399    
نشست مشترک مدیر عامل اتحادیه باغداران به همراه دکتر برابری و سایر تشکلهای کشاورزی استان مازندران در خصوص خرید پرتقال نوروز 98 مورخ:97/09/26

نشست مشترک مدیر عامل اتحادیه باغداران به همراه دکتر برابری و سایر تشکلهای کشاورزی استان مازندران در خصوص خرید پرتقال نوروز 98 مورخ:97/09/26
Date:1397/9/27

نشست مشترک مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران مهندس علی اکبر خانی به همراه معاون محترم فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سایر تشکلهای کشاورزی استان مازندران در خصوص خرید پرتقال از باغداران این استان در تاریخ 97/09/26 برگزار شد.

 

در این نشست به ترسیم چگونگی خرید مرکبات در طرح تنظیم بازار میوه شب عید نوروز سال 1398 پرداخته شد و نیز پتانسیل های موجود در تامین میوه شب عید (سیب و پرتقال) از سوی تشکلها و تهادهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.


Rss Services Print  -(3 Body)  Visitor Count: 1476
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com