اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز دوشنبه، 6 بهمن 1399    
دکتر شیرزاد در نشست مشترک اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونیهای روستایی و کشاورزی با اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران : «اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی بعنوان فعالترین اعضای بخش کشاورزی با کوله باری از تجارب ملی و بین‌المللی ، سرمایه‌ای عظیم برای اتاق تعاون کشور هستند.» ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

دکتر شیرزاد در نشست مشترک اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونیهای روستایی و کشاورزی با اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران : «اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی بعنوان فعالترین اعضای بخش کشاورزی با کوله باری از تجارب ملی و بین‌المللی ، سرمایه‌ای عظیم برای اتاق تعاون کشور هستند.» ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
Date:1397/7/11

دکتر شیرزاد در نشست مشترک اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونیهای روستایی و کشاورزی با اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران :

«اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی بعنوان فعالترین اعضای بخش کشاورزی با کوله باری از تجارب ملی و بین‌المللی ، سرمایه‌ای عظیم برای اتاق تعاون کشور هستند.»

1397/07/09

دکتر حسین شیرزاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جلسه مشترک با اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران درخصوص عضویت اتحادیه‌های مرکزی و سراسری در محل اتاق تعاون ایران برگزار گردید، اظهار داشت: اتاق تعاون، ظرفیتی مناسب برای کلیه ذینفعان و ذیمدخلان بخش تعاون است و دور نگه داشتن آن از تعاونی‌های روستایی و اتحادیه‌ها ، محروم شدن از سرمایه عظیم اجتماعی تعاون کشور محسوب می‌شود. 

شیرزاد با تأکید بر لزوم توجه به جایگاه تاریخی و اقتصادی اتحادیه‌های روستایی افزود: شبکه تعاونی‌های ما قدرتی بالفعل برای اتاق تعاون ایران بوده و تجارب مفید ملی و بین‌المللی آنها ، زمینه ساز و راهگشای بسیار مؤثر برای کل بخش تعاون خواهد بود.

معاون وزیر جهادکشاورزی همچنین تصریح کرد: مهمترین راهبرد برای اتاق تعاون ، همگرایی و همسویی کلیه سرمایه‌های تعاون کشور ازجمله اتحادیه‌های تعاونی بخش کشاورزی است و در این رهگذر حفظ هویت تاریخی و رسمیت بخشیدن به مطالبات همه ذینفعان ضروری خواهد بود.

رئیس سازمان تعاون روستایی ایران ادامه داد: همگرایی و گسترش همکاریهای درون بخشی ، موجب افزایش قدرت چانه زنی و لابی گری ، تقویت سیاستگزاریها و هدفگذاریها و مساعدت به یکدیگر در نیل به اهداف مشترک است و در این راستا اساسنامه‌ها و قوانین موضوعه تعاون ، نیاز قطعی به بازنگری داشته که این مسئله در مجمع اخیر سازمان مرکزی تعاون روستایی مورد بررسی قرار گرفته‌است.

دکتر شیرزاد در پایان با ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته و یا کارگروه تخصصی مرکب از نمایندگان اتاق تعاون و اتحادیه‌های روستایی و کشاورزی و معرفی نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ، خواستار تسریع در تدوین چارچوب همکاریهای مشترک فیمابین شد.


Rss Services Print  -(3 Body)  Visitor Count: 1290
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com