اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز دوشنبه، 6 بهمن 1399    
حضور مهندس ابطحی مدیر عامل اتحادیه سراسری باغداران ایران در سومین نشست بین المللی توسعه همکاری های کشاورزی فیمابین ایران و اتحادیه اروپا 5 تیر ماه 97

حضور مهندس ابطحی مدیر عامل اتحادیه سراسری باغداران ایران در سومین نشست بین المللی توسعه همکاری های کشاورزی فیمابین ایران و اتحادیه اروپا 5 تیر ماه 97
ایران و اتحادیه اروپا، راه های توسعه همکاری های کشاورزی، تجاری، بانکی و افزایش دستیابی به فناوری ها و بازار کشورهای عضو این اتحادیه را در تهران بررسی کردند.
Date:1397/4/6


 
 
 
 
 
ایران و اتحادیه اروپا، راه های توسعه همکاری های کشاورزی، تجاری، بانکی و افزایش دستیابی به فناوری ها و بازار کشورهای عضو این اتحادیه را در تهران بررسی کردند.
هدف از برگزاری این نشست پیگیری توافقات و مصوبات میان مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی و فیل هوگان کمیسونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا در آبان سال 96 و همچنین حل و فصل مسایل باقیمانده در حوزه بهداشت گیاهی عنوان کرد.
برنامه ریزی برای برگزاری سمینار مشترک ایران و اتحادیه اروپا در زمینه توسعه پایدار و زمینه های حمایت های مالی اتحادیه اروپا از پروژه های توسعه ای کشاورزی ایران، کشاورزی ارگانیک و شاخص های جغرافیایی محصولات کشاورزی و شاخص های جغرافیایی محصولات کشاورزی را از دیگر اهداف این نشست مشترک بوده .
 ایران و اتحادیه اروپا همچنین بر انتقال نوآوری ها و توسعه تحقیقات کشاورزی، همکاری در حوزه هایی مانند نظام بهداشتی و بهداشت گیاهی، فرآوری و تجارت گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک و بهره برداری بهینه از منابع آب و همچنین تسهیل تجارت و ارتقای صادرات محصولا کشاورزی و دسترسی به بازار اتحادیه اروپا توافق کردند.


Rss Services Print  -(5 Body)  Visitor Count: 2107
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com