اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز دوشنبه، 28 مهر 1399    
حضور مهندس ابطحی مدیر عامل اتحادیه سراسری باغداران ایران در سومین نشست بین المللی توسعه همکاری های کشاورزی فیمابین ایران و اتحادیه اروپا 5 تیر ماه 97

حضور مهندس ابطحی مدیر عامل اتحادیه سراسری باغداران ایران در سومین نشست بین المللی توسعه همکاری های کشاورزی فیمابین ایران و اتحادیه اروپا 5 تیر ماه 97
ایران و اتحادیه اروپا، راه های توسعه همکاری های کشاورزی، تجاری، بانکی و افزایش دستیابی به فناوری ها و بازار کشورهای عضو این اتحادیه را در تهران بررسی کردند.
Date:1397/4/6


 
 
 
 
 
ایران و اتحادیه اروپا، راه های توسعه همکاری های کشاورزی، تجاری، بانکی و افزایش دستیابی به فناوری ها و بازار کشورهای عضو این اتحادیه را در تهران بررسی کردند.
هدف از برگزاری این نشست پیگیری توافقات و مصوبات میان مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی و فیل هوگان کمیسونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا در آبان سال 96 و همچنین حل و فصل مسایل باقیمانده در حوزه بهداشت گیاهی عنوان کرد.
برنامه ریزی برای برگزاری سمینار مشترک ایران و اتحادیه اروپا در زمینه توسعه پایدار و زمینه های حمایت های مالی اتحادیه اروپا از پروژه های توسعه ای کشاورزی ایران، کشاورزی ارگانیک و شاخص های جغرافیایی محصولات کشاورزی و شاخص های جغرافیایی محصولات کشاورزی را از دیگر اهداف این نشست مشترک بوده .
 ایران و اتحادیه اروپا همچنین بر انتقال نوآوری ها و توسعه تحقیقات کشاورزی، همکاری در حوزه هایی مانند نظام بهداشتی و بهداشت گیاهی، فرآوری و تجارت گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک و بهره برداری بهینه از منابع آب و همچنین تسهیل تجارت و ارتقای صادرات محصولا کشاورزی و دسترسی به بازار اتحادیه اروپا توافق کردند.


Rss Services Print  -(4 Body)  Visitor Count: 1865
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com