اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز يکشنبه، 10 اسفند 1399    
ملاقات (جناب آقای مهندس ابطحی) مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران به اتفاق معاونین با (جناب آقای دکتر هاشمی)مدیرعامل محترم و رییس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

ملاقات (جناب آقای مهندس ابطحی) مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران به اتفاق معاونین با (جناب آقای دکتر هاشمی)مدیرعامل محترم و رییس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
Date:1396/11/10

مدیرعامل ومعاونین اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران در تاریخ 96/11/09در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با رییس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی دیدار نمودند.

در این نشست مشترک ابتدا جناب آقای مهندس ابطحی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران گزارشی از اقدامات و عملکرد اتحادیه بویژه در یکسال اخیر وهمچنین برنامه و استراتژی اتحادیه در 5 سال آتی را ارائه نمودند و سپس آقای دکتر هاشمی رهنمودهایی در انجام هر چه بهتر تکالیف و مأموریتهای اتحادیه بویژه صادرات محصولات کشاورزی و نیز ایجاد فرصتهای شغلی جدید نکاتی را بیان نمودند.


Rss Services Print  -(8 Body)  Visitor Count: 1860
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com