اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز چهارشنبه، 2 تير 1400    
Date History

درگذشت دكتر "كريم سنجابي" وزير امور خارجه دولت موقت (1374 ش)


كريم سنجابي در سال 1283 ش در كرمانشاه به دنيا آمد. وي پس از پايان تحصيلات، در ايران و اروپا به استادي دانشگاه رسيد و در سال 1325 به رياست دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي دست يافت. سنجابي پس از موضوع ملي شدن صنعت نفت و شكل‏گيري جبهه ملي، وارد اين حزب شد و در دولت دكتر مصدق به وزارت فرهنگ رسيد. وي در طول يك سال وزارت فرهنگ، نه تنها قدمي براي اصلاح فرهنگ برنداشت، بلكه اوضاع آشفته آن وزارتخانه را آشفته‏تر كرد. دكتر سنجابي پس از كودتاي 28 مرداد 32، مدت‏ها به حالت اختفا زندگي مي‏كرد تا اينكه با وساطت يكي از متنفذين، بار ديگر كرسي استادي گرفت. او پس از پانزده خرداد 42، بار ديگر وارد مبارزات سياسي شد و چندين بار به زندان افتاد تا اينكه در سال 1357 رهبر جبهه ملي ايران شد و به طور علني عليه شاه و رژيم مبارزه كرد. كريم سنجابي در آبان 1357 به ديدار شاه رفت ولي به دليل شرايط زمان، پيشنهاد نخست‏وزيري محمدرضا پهلوي را نپذيرفت. وي پس از پيروزي انقلاب در كابينه مهندس بازرگان به وزارت امور خارجه منصوب شد و پس از چند ماه فعاليت، در اعتراض به اشغال لانه جاسوسي آمريكا به همراه ساير اعضاي كابينه استعفا داد. سرانجام دكتر سنجابي پس از سال‏ها اقامت در اروپا و آمريكا در سال 1374 ش در 91 سالگي درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com