اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز چهارشنبه، 2 تير 1400    
Date History

روز ملي شدن شركت‏هاي بيمه (1358 ش)


صنعت بيمه، يكي از اجزاي نظام اقتصادي هر جامعه را تشكيل مي‏دهد. امروزه، اين صنعت از رشد و اعتبار زيادي برخوردار است و همانند موتور محركه‏اي، براي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي عمل مي‏كند. متاسفانه در ايران، جامعه از نقش و اهميت اين صنعت در توسعه اقتصادي، حمايت از سرمايه‏هاي انساني، گسترش فرهنگ تعاون و تقويت روحيه اميدواري به كار و زندگي، آگاهي كامل ندارد و در مجموع، صنعت بيمه به طور فراگير مورد استفاده عموم قرار نگرفته است. در ايران دو نوع بيمه خصوصي وجود دارد: بيمه اجباري نظير بيمه خدمات درماني و بيمه تامين اجتماعي و... و بيمه اختياري، كه در اختيار شركت‏هاي بيمه قرار دارد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شركت‏هاي بيمه، ملي شدند كه اين عمل اقدام شايسته‏اي براي حفظ سرمايه ملي بود. اين شركت‏ها در ظاهر مستقل از هم هستند، اما تمام آن‏ها در زير چتر بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار دارند و داراي دستور العمل‏هاي واحدي مي‏باشند.

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com