اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز چهارشنبه، 2 تير 1400    
Date History

آزاد شدن منطقه "دهلاويه" از لوث وجود مزدوران بعثي عراق (1360ش)


شهيد چمران به عنوان فرمانده ستاد جنگ‏هاي نامنظم كه از ركود حاكم بر جبهه‏ها به سبب وجود پاره‏اي از خيانت‏ها و كارشكني‏هاي بني صدر و وابستگانش به شدت رنج مي‏بُرد، درصدد تحرك بخشيدن به جبهه‏ها و عملياتي كردن نيروها بود. وي پس از عزل بني‏صدر از رياست جمهوري، طرح حمله به ارتفاعات اللَّه اكبر و بستان را ريخت و تصميم گرفت تا ارتباط شمالي و جنوبي نيروهاي دشمن را قطع كند. چون در اين حمله، امكان آزادي بستان فراهم نشد، لذا شهيد چمران، طرح آزادسازي دهلاويه را بررسي كرد. فتح دهلاويه در نوع خود عملي جسورانه، خطرناك و غرورآفرين بود. براي اين كار، نيروهاي مؤمن ستاد جنگ‏هاي نامنظم با نصب پل بر روي رودخانه كرخه و عبور از آن، به دشمن بعثي حمله برده و منطقه دهلاويه را آزاد كردند. اين عمليات، اولين پيروزي بعد از عزل بني صدر بود كه طليعه پيروزي‏هاي ديگر به حساب آمد و باعث شادي مردم مسلمان ايران گرديد.

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com