اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز دوشنبه، 31 خرداد 1400    
Date History

آغاز بناي شهر بغداد در زمان خلافت خاندان بني‏عباس(145 ق)


منصور دوانيقي دومين خليفه‏ي عباسي، باني شهر بغداد است. اين خليفه، آن جا را دارالخلافه‏ي عباسي قرار داد. نام اول اين شهر مدينه المنصور بود. اما نام بغداد رواج بيشتري يافت و به همين اسم ناميده شد. اين شهر قبلاً دهكده‏اي به نام بغداد بوده است.

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com