اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز چهارشنبه، 2 تير 1400    
Date History

آغاز طرح تقسيم اراضي توسط هيئت‏هاي هفت نفره واگذاري زمين (1359 ش)


در زمان رژيم پهلوي، بسياري از اراضي حاصلخيز و مرغوب به طرق مختلف از صاحبان آنها ستانده مي‏شد و به دارايي‏هاي خاندان منحوس پهلوي ملحق مي‏گشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با فراهم شدن مقدمات اجراي برنامه اصلاحات زمين در استان‏ها، هيئت‏هاي هفت نفره واگذاري زمين در شهرستان‏ها تعيين شدند تا كار تقسيم اراضي را به موجب طرح اصلاحات ارضي اسلامي آغاز نمايند. در اين راستا با اصلاح لايحه واگذاري زمين، تقسيم اراضي بين كشاورزان آغاز شد كه بر اساس آن، اراضي احيا شده كه در دست افراد و شركت‏هاي طاغوت بوده و نيز اراضي موات و مراتع، كه در اختيار دولت اسلامي است با رعايت مصالح جامعه در اختيار افراد گذاشته مي‏شود. همچنين اراضي بايري كه قبلاً آباد بوده و نيز اراضي آباد، با رعايت موازين شرعي و به مقتضاي حكم حاكم اسلامي، تصميم‏گيري شد.

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com