اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز چهارشنبه، 2 تير 1400    
Date History

تصويب قانونِ تأسيس "بانك ملي ايران" در مجلس شوراي ملي (1306 ش)


در چهاردهم ارديبهشت ماه سال 1306 ش، قانوني از مجلس شوراي ملي گذشت كه به موجب آن، دولت، مأمور تاسيس بانكي براي پيشرفت امور بازرگاني و كشاورزي و پيشه و هنر گرديد. سرمايه اين بانك طبق قانون، 150 ميليون ريال پيش‏بيني شده بود كه قرار شد از محل فروش جواهرات سلطنتي تامين شود. چون از اين كار، سرمايه كافي به دست نيامد، به كمك دولت، مبلغ بيست ميليون ريال سرمايه مقدماتي به بانك داده شد. پس از تصويب اين تصميم در كميسيون دارايي مجلس، بانك ملي ايران در 17 شهريور ماه 1307 ش رسماً افتتاح شد.

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com