اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز شنبه، 29 خرداد 1400    
Date History

اشغال مسلحانه سفارت ايران در لندن (1359ش)


پنج روز پس از شكست حمله نظامي آمريكا به ايران براي آزادسازي گروگان‏هاي سفارت اين كشور از دست دانشجويان مسلمان پيرو خط امام و وقوع حادثه طبس، پنج مرد مسلح، سفارت ايران در لندن را به اشغال خود درآورده و تمام بيست كارمند ايراني شاغل در سفارت را به گروگان گرفتند. اين عده كه خود را عرب ايراني معرفي كردند، خواهان آزادي زندانياني شدند كه از چندي قبل در رابطه با حوادث انفجار در جنوب كشور در بازداشت به سر مي‏بردند. آنان همچنين عنوان كردند كه به محض اينكه ايران گروگان‏هاي آمريكايي را از بند رها سازند، ديپلمات‏هاي گروگان گرفته شده را آزاد خواهند كرد. اين تروريست‏ها همچنين درخواست كردند تا يك هواپيماي اختصاصي در اختيار گروه قرار داده شود تا همراه گروگان‏ها از انگليس خارج شوند. دولت ايران با هيچ يك از درخواست‏هاي مهاجمين موافقت نكرد تا اينكه تروريست‏ها پس از نااميدي از دستيابي به خواسته‏هايشان، سفارت ايران را در لندن منفجر كردند و 2 نفر را به شهادت رساندند. اين اشغال و گروگان‏گيري، بازتاب وسيعي در جهان پيدا كرد. گفته مي‏شد اين توطئه در حقيقت به دنبال تباني پنهاني آمريكا و انگليس عليه انقلاب اسلامي ايران، صورت گرفته است، هرچند اقدامات خرابكارانه مزدوران رژيم بعث عراق نيز در اين ميان قابل توجه است.

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com