اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز سه شنبه، 5 مرداد 1400    
SMS System LoginReady SMS
عبارت جستجو:
خدا ايمان را واجب كرد براى پاكى از شرك ورزيدن و نماز را براى پرهيز از خود بزرگ ديدن و زكات را تا موجب رسيدن روزى شود و روزه را تا اخلاص آفريدگان آزموده گردد و حج را براى نزديك شدن دينداران و جهاد را براى ارجمندى اسلام و مسلمانان و امر به معروف را براى اصلاح كار همگان و نهى از منكر را براى بازداشتن بيخردان و پيوند با خويشاوندان را به خاطر رشد و فراوان شدن شمار آنان و قصاص را تا خون ريخته نشود و برپا داشتن حد را تا آنچه حرام است بزرگ نمايد و ترك ميخوارگى را تا خرد برجاى ماند و دورى از دزدى را تا پاكدامنى از دست نشود و زنا را وانهادن تا نسب نيالايد و غلامبارگى را ترك كردن تا نژاد فراوان گردد و گواهى دادنها را بر حقوق واجب فرمود تا حقوق انكار شده استيفا شود و دروغ نگفتن را تا راستگويى حرمت يابد و سلام كردن را تا از ترس ايمنى آرد و امامت را تا نظام امت پايدار باشد و فرمانبردارى را تا امام در ديده‏ها بزرگ نمايد . [نهج البلاغه]
Back     Next
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com