اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز جمعه، 15 اسفند 1399    
کود سوپر فسفات ساده
-(11 Body)  Print

 

کود شیمیایی سوپر فسفات ساده شامل حداقل میزان 16% فسفر محلول و 5% ریز مغذی و همچنین حدود 13% گوگرد می باشد.

مزیت های استفاده از کود سوپر فسفات ساده:

1)بافت خاک را سست کرده که باعث نفوذ آب تا ریشه گیاه جهت جذب می گردد.

2)حاوی میران بیش از 5 درصد وزنی عناصر ریزمغذی است.

3) عناصر سنگین از قبیل آرسنیک و کادمیم ندارد. 

 

 

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com