اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز شنبه، 29 خرداد 1400    
محلول ضدیخ
-(12 Body)  Print

 

محلول ضدیخ گیاهی، گیاهان را از صدمات وخسارات ناشی از سرما و یخ زدگی محافظت می نماید و همچنین با دارا بودن عناصر غذایی خصوصاً پتاسیم ، میزان مقاومت گیاهان را در مقابل سرما و یخ زدگی افزایش می دهد . 
 

مزیت های استفاده از محلول ضدیخ گیاهی:

1)افزایش میزان مقاومت گیاهان به سرمای زودرس بهاره 

 
2)افزایش میزان مقاومت مرکبات، زیتون و انواع گیاهان نظیر بادام و پسته به سرما و یخ زدگی و جلوگیری از تلخ شدن میوه گیاهان 
 
3)افزایش میزان مقاومت گیاهانی نظیر زردآلو، گیلاس و انواع آلو نسبت به سرماس زودرس بهاره 
 
4)بهبود وضعیت تغذیه ای گیاهان
 
5)افزایش گل دهی، میوه دهی و بهبود عملکرد گیاهان 
 
*** نقطه انجماد پستافرت 25- درجه سانتی گراد است، بنابراین با کاربرد آن موجب کاهش نقطه انجماد شیره سلولی شده و از تشکیل هسته یخ جلوگیری می کند

 

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com