اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز شنبه، 29 خرداد 1400    
کود نیترات آمونیوم
-(16 Body)  Print
کود نیترات آمونیوم کود نیترات آمونیوم نوعی نهاده کشاورزی با اهمیت و با NPK برابر با 0-0-34 است و دارای 34 درصد ازت می باشد که برتری این کود نسبت به کود اوره، پایداری بیشتر و جلوگیری از پیوستن ازت به اتمسفر می باشد.
فواید مصرف کود نیترات آمونیوم :

1) امکان جذب بالا برای مصرف در زمین های کشاورزی
2) نیتروژن دو حالت آمونیاکی و نیتراتی را همزمان دارد.
3) ضایعات کم در زمان مصرف نیترات آمونیوم

 

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com