اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغداران ايران اتحاديه باغداران ايران
امروز سه شنبه، 20 آذر 1397    
کود نیترات آمونیوم
-(3 Body)  Print
کود نیترات آمونیوم کود نیترات آمونیوم نوعی نهاده کشاورزی با اهمیت و با NPK برابر با 0-0-34 است و دارای 34 درصد ازت می باشد که برتری این کود نسبت به کود اوره، پایداری بیشتر و جلوگیری از پیوستن ازت به اتمسفر می باشد.
فواید مصرف کود نیترات آمونیوم :

1) امکان جذب بالا برای مصرف در زمین های کشاورزی
2) نیتروژن دو حالت آمونیاکی و نیتراتی را همزمان دارد.
3) ضایعات کم در زمان مصرف نیترات آمونیوم
4) سطح شوری پایین تر زمین
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com