اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز شنبه، 29 خرداد 1400    
کود دی آمونیوم فسفات
-(16 Body)  Print

 

 
کود دی آمونیوم فسفات جزء کودهای 2 عنصره محسوب می گردد که شامل ازت و فسفر می‌باشد. این کود در نواحی و مواقعی که خاک دچار فقر ازت و فسفر می شود، مورد مصرف قرار می­گیرد.  تراکم عناصر مغذی در این کود باعث شده که این کود  جزء پر طرفدارترین کودها باشد و همواره جاذبه صادراتی بسیار مناسبی را دارا باشد.

مزیت های استفاده از کود دی آمونیوم فسفات:

1)باعث افزایش رشد ریشه, رشد سریع برگ ها و ساقه، زود رس شدن محصول و بهبود تنفس گیاه به دلیل افزایش میزان فتوسنتز می شود.
 
2)باعث تحریک گیاهان برای گل زائی می شود.
 
3)فسفر نقش زیادی در متابولیسم گیاهی داشته و یکی از عناصر غذایی برای رشد و توسعه گیاه می باشد.
 
4)افزایش مقاومت گل بر روی گیاه, تشکیل گل و دانه و افزایش مقاومت گل ها و جوانه ها در مقابل ریزش می شود.
 

 

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com