اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز شنبه، 29 خرداد 1400    
کود پلیت مرغی
-(10 Body)  Print

 

کود پلیت مرغی جزء کودهای کامل محسوب می گردد که منبع ماده آلی برای تقویت انواع خاک ها به حساب می آید.همچنین علاوه بر داشتن مواد مغذی، از نظر نیتروژن نیز بسیار کود غنی تری نسبت به دیگر کودهای ارگانیک می باشد.

مزیت های استفاده از کود پلیت مرغی:

1) فعالیت بیولوژیک خاک را اصلاح می کند.
 
2) میزان مواد آلی خاک را افزایش می دهد.
 
3) میزان میکرو ارگانیزم های مفید خاک را افزایش می دهد.
 
4)تیره کردن رنگ خاک را تیره کرده وهمچنین باعث جذب انرژی بیشتر می شود.
 
5) میزان چسبندگی خاک های رسی را کاهش می دهد.
 

 

 

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com