اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز شنبه، 29 خرداد 1400    
کود ماکرو کامل
-(10 Body)  Print

 

کود شیمیایی ماکرو کامل ، به شکل گرانول بوده و شامل سه عنصر اصلی و پرمصرف گیاه وهمچنین عنصر روی می باشد. که برای تمامی محصولات زراعی و باغی در تمام مناطق کشور قابل استفاده و مناسب است.
مزیت های استفاده از کود ماکرو کامل:
1)فعالیت بیولوژیکی خاک را اصلاح می کند.
 
2)میزان مواد آلی خاک را افزایش می دهد.
 
3)میزان میکرو ارگانیزم های مفید خاک را افزایش می دهد.
 
4) خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حاصلخیزی خاک را بهبود می بخشد.
 
5) جرم حجمی ظاهری را کاهش داده و میزان تخلخل و نفوذ پذیری خاک را افزایش می دهد.
 

 

 

 

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com