اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز يکشنبه، 30 خرداد 1400    
حل مشکل خاک های قلیایی ایران
-(13 Body)  Print
 
                                                              
آهن و فسفر از عناصر بسیار ضروری برای رشد گیاهان است. آهن در سیستم تنفسی و زنجیره انتقال الکترون و فسفر در سیستم مقاومتی گیاهان نقش مهمی دارند. بطوری که کمبود هر یک از این عناصر سبب کاهش شدید در رشد و عملکرد گیاهان می شوند. این عناصر در خاک های اسیدی فراوان و قابل جذب  هستند.
 
متاسفانه بسیاری از خاک های ایران قلیایی هستند که این سبب عدم دسترسی گیاهان به عناصر بسیار ضروری مانند آهن،  فسفر و روی می گردد. در نتیجه با کاهش عملکرد گیاهان به ویژه غلات بر اثر تنش غیرزنده (کمبود عناصر غذایی ضروری) همراه خواهیم بود. در خاک های ایران کمبود عناصر ضروری مطرح نیست زیرا این عناصر در خاک هستند و حتی به مقدار زیاد ولی به علت pH  بالای خاک باعث غیر قابل جذب بودن آن ها می شود. برای اصلاح و بهبود خاک های آهکی یا قلیایی روش زیادی وجود ندارد. یکی از این روش های مهم و پرکاربرد استفاده از گوگرد و هيوميك اسيد می باشد همچنين باکتری های جنس تیوباسیلوس توانايي اکسیداسیون گوگرد دارند که این عمل سبب تغییر pH خاک و اسیدی شدن آن شده که باعث قابل جذب شدن عناصر آهن، روی و فسفر توسط گیاهان و افزایش عملکرد  و  رشد آن ها می شود.
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com