اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغداران ايران اتحاديه باغداران ايران
امروز پنجشنبه، 5 ارديبهشت 1398    
معاون مالی و اداری
-(27 Body)  Print

       مهندس محمود سلمانی                                                                                                                                                 

                             معاون مالی و اداری :  محمود سلمانی       

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی: علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد: مدیریت آموزش 

کد مدرسی: 902032255            

سوابق شغلی

*مدیر امور اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایران، از سال1385تا 1387

*معاون دفتر توسعه و آموزش تعاون سازمان تعاون روستائی ایران، از سال1388تا 1391

*مدیر کل امور اداری سازمان تعاون روستایی ایران، از سال1392تا 1395

*معاون اداری و مالی نظام صنفی کشاورزی کشور،  سال1395

معاون اداری و مالی اتحادیه سراسری باغداران ایران 1396 هم اکنون

مقالات

-         بررسی عوامل مشارکت روستائیان در انجام فعالیتهای آموزشی،ترویجی

-         بررسی نیازهای آموزشی علمی وکاربردی واحدهای ستادی و استانی معاونت ترویج و نظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی

-         تدوین عناوین دوره هاو سرفصلهای  آموزشی (بصورت پودمان ) برای رشته های شغلی کارشناس ترویج و کارشناس آموزش

-         بررسی نظام ساماندهی شبکه های ترویجی از طریق ایجاد مراکز خدمات ترویجی

-         بررسی میزان گرایش روستائیان به شوراهای اسلامی روستائی

-          همکاری در تدوین طرح مطالعاتی نقش مشارکت مردم در بیابان زدائی مناطق کویری استان سمنان

-          همکاری در تدوین طرح مطالعاتی توسعه مناطق عشایری و زیست بومهای مختلف (استان سمنان )

کنفرانس‌ها وفعالیت ‌های علمی-فرهنگی

-         سخنرانی و ارائه مقاله در اولین همایش ملی تحقیقات دام و مرتع کشور

-         ارائه مقاله در  همایش ملی آموزش تحت عنوان دوره های علمی وکاربردی واحدهای ستادی و استانی معاونت ترویج و نظام بهره برداری

-         سخنرانی و ارائه مقاله در همایش گرمسار و توسعه

-         سخنرانی و ارائه مقاله در اولین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران

-         ارائه  مقاله بررسی عوامل مشارکت روستائیان در اجرای فعالیتهای آموزشی،ترویجی وانتخاب آن بعنوان مقاله برتر

-         عضو اکیپ طرح تدوین نظام ترویج ایران

-         سردبیر نشریه دهکده ویژه مرو جین امور دام منابع طبیعی  استان سمنان

-         عضوکمیسیون احیاوتوسعه کتابخانه های روستایی کشور

-         عضو کمیته تدوین پودمان رشته شغلی کاردان ترویج

-         عضو هسته برنامه ریزی آموزشهای علمی کاربردی کارکنان معاونت ترویج و نظام بهره برداری

-         عضو هیئت تحریریه ماهنامه سربازان سازندگی  وزارت جهاد کشاورزی

-          مدیر اجرائی خبرنامه نوآوران صنایع شیر ایران (پگاه)

تدریس

-         تدریس در دوره های آموزشی آشنایی با قوانین اداری و استخدامی طبقه بندی مشاغل

-         تدریس درس آموزش بزرگسالان ، تکنولژی آموزشی برای کارکنان ترویج

-         تدریس آشنایی با شبکه ملی ترویج،ساماندهی فضاهای ترویجی ، ماموریتها ووظایف ویژه سربازان در بابل و کرمانشاه

-         تدریس دوره آشنایی کارکنان و کارشناسان روستایی با آسیب شناسی و ارزشیابی شرکتها واتحادیه ها

-         تدریس دوره آشنایی کارکنان و کارشناسان روستایی با آسیب شناسی و ارزشیابی شرکتها و اتحادیه ها

-         تدریس در مراکز دانشگاهی وعلمی وکاربردی ازسال 1390تاکنون برای واحدهای درسی استان سمنان و تهران (سرمایه گذاری در تعاونی‌ها، بهره‌وری، راه‌اندازی وتوسعه تعاونی‌ها، آسیب‌شناسی تعاونی‌ها، اصول سرپرستی و مدیریت، اصول و مبانی اندیشه‌های تعاون، امور اداری در تعاونی‌ها، فرهنگ عمومی، تعاونی‌های جدید و نو (درهزاره سوم)، برنامه‌ریزی و بودجه، کارآفرینی، سازمان‌های مردم نهاد)

 

                                                                                                                                      

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com