اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز پنجشنبه، 29 مهر 1400    
اخبار باغبانی
جلسه معارفه مدیرعامل
در شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران به تاریخ 98/10/02، آقای مهندس محمدعلی مصطفی لو به سمت مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران انتخاب و معرفی شد.

Back   2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11   Next
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com