جلسه مشترک باحضور مدیر محترم تعاون روستایی استان مرکزی
Date:1400/6/28 Visitor: 188


در تاریخ 28/06/1400 در ساعت 10 صبح جلسه ای مشترک باحضور مدیر محترم تعاون روستایی استان مرکزی،رئیس شورای شهر ساوه ،رئیس دانشگاه کشاورزی ساوه ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه، مدیران کارخانجات فرآوری محصولات باغی و انار به میزبان شرکت تعاونی باغداران و صادرکنندگان انار شهرستان ساوه و در محل مرکز همایش های شهرستان ساوه تشکیل و مواردی به شرح ذیل مطرح گردید شایان ذکر است در این جلسه مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران نیز حضور داشتند :1- فعال نمودن پایانه صادراتی انار در شهرستان2- خرید انار از باغداران و فروش آن به کارخانجات فرآوری محصولات به قیمت منصفانه3- هماهنگی جهت آموزش و ترویج یافته های جدید در زمینه داشت و برداشت محصولات باغی4- بحث و بررسی پیرامون ایجاد سایبان و اجرای آن بصورت پایلوت در شهرستان5- مقرر گردید جهت فعال نمودن و استفاده از فضای تولیدی موجود در کارخانجات منطقه محصولات درجه 3 (انار صنعتی) از تاریخ 29/06/1400 از باغداران خریداری و به کارخانجات منطقه ارسال گردد.