برگزاری دوره آموزشی
Date:1400/6/8 Visitor: 73


درتاریخ 08/06/ 1400  با همکاری معاونت محترم باغبانی وزارت جهاد کشاورزی،دوره آموزشی تحت عنوان اصول اصلاح و بازسازی باغات مرکبات به صورت وبینار با حضور 62 نفر برگزار گردید که این کلاس در روز بعد مورخ 09/06/1400 مجدد با تدریس اساتید آقایان دکتر عدوئی و دکتر قاسمی برگزار می گردد.