برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری(9 مرداد ماه روز سه شنبه در محل سالن توسعه وزارت جهاد کشاورزی)
Date:1397/5/13 Visitor: 1213
در تاریخ 9 مرداد ماه روز سه شنبه در محل سالن توسعه وزارت جهاد کشاورزی، کارگاه آموزشی با موضوع مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری به میزبانی اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران برگزار گردید.


  کارگاه آموزش مهارت های تصمیم گیری اتحادیه باغداران ایران


  برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری
در تاریخ 9 مرداد ماه روز سه شنبه در محل سالن توسعه  وزارت جهاد کشاورزی، کارگاه آموزشی با موضوع مهارت های حل مسئله و  تصمیم گیری به میزبانی اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران و با حضور دکتر یوهان جان بیکمنز از کشور سوئیس بعنوان مدرس با حضور مدیران ، کارشناسان معاونت باغبانی ،زراعت ، سازمان تعاون روستایی و جمعی از کارکنان اتحادیه ها و تعاونی های باغبانی استانها و شهرستانها برگزار گردید.


دراین نشست آموزشی، یکی از تکنیک های حل مسئله تحت عنوان مدل ایشیکاوا ( اسکلت ماهی) بصورت کاربردی و در شش گروه با محوریت مسائل و بحران آب در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله اهداف این همایش آشنایی مدیران و فعالان حوزه کشاورزی با تکنیک های حل مسائل بود که این مهم با مشارکت گروهی صورت پذیرفت.


امید است در آینده با استفاده از روش های علمی و با درنظر گرفتن شرایط و امکانات بتوانیم شاهد افزایش بهره وری و عملکردی مناسب در حوزه کشاورزی کشور با موجود باشیم.