دکتر حسین شیرزاد: تبیین فصل جدید وظیفه مندی سازمان مرکزی تعاون روستایی در تعامل با فعالان بازار
Date:1397/3/5 Visitor: 1411


   

گزیده ای از سخنرانی دکتر حسین شیرزاد مدیرعامل و رییس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جمع فعالین بازار و تجار، بنکداران، بازار سازان بخش کشاورزی در روز چهارشنبه مورخ دوم خراداد ماه سال جاری که به تبیین فصل جدید وظیفه مندی سازمان مرکزی تعاون روستایی در تعامل با فعالان بازار پرداخته است: ساختار و کارکرد اتحادیه‌ها، تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کشور که از حیث وظایف سیاستگذاری، هدایت، نظارت، بازرسی و تعیین خط مشی‌های عمده، تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی میباشند، پس از قانون انتزاع و وظیفه مندی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی محصولات کشاورزی، نیازمند تغییر، تحول و بازنگری در برنامه هایی به هم پیوسته و نوسازی سازمانی است. رئوس کلی طرح تحول در این سازمان به شرح 10 برنامه تحول ساز ذیل می تواند زمینه ساز حرکتهای نوینی در زمینه دگرگونی و اصلاحات عمیق و ریشه دار در سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور باشد که به اجمال به رئوس و مختصات این برنامه ها می پردازیم.تحول در امر مباشرت خریدهای حمایتی، تضمینی و توافقی، از طریق ایجاد شبکه تجارت الکترونیک و استفاده از مکانیزم های بورس کالا، و مشارکت فعالین بازار و صنف و صنوف در چرخه کارگزاری و بازار گردانی، ایجاد شرکتهای بازرگانی و نهادسازی تجاری و کارگزاری های تخصصی جدید و تامین مالی با استفاده از ابزارهای جدید مالی و تجدید نظر در تخمین هزینه های تبعی میباشد. زنجیره ای از فعالیتهایی که بدنبال آن اتفاق می افتد عبارتند از:1-    تحول در نظام حسابرسی متعارف سازمان: ازطریق تغییر در ساز و کارهای حسابرسی متعارف به حسابرسی های ویژه و حسابرسی یارانه جهت دریافت به موقع منابع از سازمان برنامه بودجه، و جلب مشارکت حسابرسان رسمی مورد اعتماد بورس و بازار در فرایند حسابرسی ها، تهیه گزارشات فصلی ، ششماهه و سالیانه2-    تحول در نظام حقوقی سازمان: از طریق بازنگری تدوین ساختار حقوقی جدید به روز و کارآمد، احیای ظرفیتهای اساسنامه ای سازمان،دقت در نحوه اخذ وثایق و تضامین در مبادلات و خرید و فروش ها و حرکت به سمت اخذ وثایق دارای قدرت نقدشوندگی بالا، و حل حداکثری دعاوی حقوقی3-    تحول در نظام دارایی های ثبتی سازمان: از طریق احصاء و تقویم دارایی های مولد و پر بازده از دارایی های مسموم و غیر مولد بکمک کارشناسان رسمی قوه قضائیه و دادگستری و فروش داراییهای غیر مولد بمنظور اصلاح دارایی های ترازنامه ای سازمان و تجمع منابع و نقدینگی حاصله در صندوقی جهت تبدیل به احسن نمودن داراییها و کاهش استهلاک4-    مدیریت بازار محصولات کشاورزی از طریق ایجاد تحول در 3235 فروشگاه های مصرف و افزایش آنها به حداقل 7000 فروشگاه در یک دوره 4 ساله: از طریق تجدید نظر در مکان یابی ها، مکانیزم های برون سپاری، لیزینگ و مشارکت با فروشگاه های بزرگ زنجیره ای، صنف و صنوف، اتحادیه ها و تشکل ها، حرکت به سمت توزیع متقارن و سود ده نمودن فروشگاه ها، برندسازی واحد، ایجاد سامانه تجارت الکترونیک و تقویت شرکتهای همکار در زمینه استارن آپ ها و اسپین آپهای بازار محور از طریق شبکه سازی و ارتباط فروشگاه های مصرف در تمام کشور با یکدیگر و استفاده از نیروی متخصص حرفه ای و رها سازی نیروهای مامور بی انگیزه دولتی، تنوع بخشی به منابع درآمدی، تعطیل نمودن فروشگاه های کوچک مقیاس و زیان ده و افزایش کارایی واحدها، برگزاری نمایشگاه های فصلی و مراکز عرضه مستقیم با مشارکت فعالان بازار5-    تحول در نظام مالی سازمان: مدیریت بهینه نقدینگی، تدوین پرتفوی ریسک مالی سازمان، تهیه صورتهای مالی شفاف، ایجاد نظام  واحد مالی- اعتباری شفاف در سازمان تعاونیهای اعتباری و واحدهای تابعه، گزارش دهی و گزارش گیری مالی بهنگام، ساماندهی مدیریت هزینه کردها، تجمیع منابع مالی تحت لوای هولدینگ های اعتباری پرقدرت، تجمیع منابع در یک بانک تخصصی جهت بالا بردن توان چانه زنی و اخذ تسهیلات با اهرم بالاتر، افزایش سرمایه منظم واحدهای اعتباری، پایش دقیق بدهی ها، مطالبات حال شده و مهندسی اندوخته های احتیاطی و قانونی، تشکیل نهادهای پرقدرت جدید مالی و استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند انواع صکوک، استصناع، مرابحه، سلف و سلف موازی و پتانسیل های موجود در برگ زرد تعاونی ها، استفاده از ابزارهای مشتقه مالی و خطوط اعتباری فاینانس، یوزانس، ریفاینانس، و اتصال شبکه تعاونی به نظام مالی بین المللی جهت جذب سرمایه گزاری خارجی، استفاده بهینه از ظرفیت‏های صندوق توسعه سرمایه‏گذاری و بانک کشاورزی و صندوق های تخصصی، در راستای توانمندسازی مالی-اعتباری شبکه تعاون کشور6-    تحول، تقویت، احیا و ایجاد زیر ساختهای فیزیکی مورد نیازشبکه سازمان: از طریق ساماندهی آمایش منطقه ای زنجیره های سرد، ساخت انبار، سردخانه، شبکه حمل و نقل تخصصی،صنایع تبدیلی،تکمیلی، فرآوری، بسته بندی، ایجاد پایانه های صادراتی مرزی جهت تسهیل صادرات و واردات محصولات کشاورزی با همکاری بخش خصوصی و اصناف ، ورود و فعال شدن اتحادیه‏ها و تعاونی‏ها در مدیریت زنجیره ارزش به منظور هماهنگی و یک‏پارچگی حلقه‏های متعدد زنجیره در راستای ارزش‏افزایی و برگشت سودهای ایجاد شده در مراحل مختلف به تعاونی‏ها و اعضاء.، هماهنگی اتحادیه‏ها برای ورود منسجم  به عرصه رقابت در بازار داخلی و خارجی، ایجاد مراکز مبادله و عرضه مستقیم،ایجاد شرکت بازرگانی کشاورزی  و توسعه صادرات(شامل عمده فروشی، بنکداری)7-    تحول در نظام اداری سازمان: از طریق چابک سازی واحدها، ایجاد واحدهای تخصصی جدید، کوچک سازی ستاد سازمان، واگذاری تصدی های غیر ضرور، جوان سازی سازمان، جذب تحصیلکردگان با مدرک فوق لیسانس، بازنشستگی بهنگام نیروها، استفاده از ظرفیتهای اساسنامه ای، مجمعی و هیات مدیره ای برای مقررات زدایی و حذف فرایندهای اداری غیر ضروری، ، ساماندهی مجامع، ادغام تعاونیهای کوچک، زیانده، ناکارآمد، فاقد سرمایه و ایجاد تعاونیهای کارآمد و بازنگری قوانین و مقررات در جهت اصلاح مولفه‌های موثر بر کارآمدی سازمان تعاون روستایی در انجام ماموریتهای محوله،8-    تحول در نظام صنفی موجودکشاورزی و انجمنهای صنفی مشاغل کشاورزی : ایجاد نهادهای تخصصی جدید، همکاری با اتاقهای بازرگانی، جلب مشارکت اصناف، استانداردسازی و هویت بخشیدن به مشاغل بخش، برنامه محور کردن  صنف و صنوف اصیل در مقوله هدایت، حمایت و نظارت بر مشاغل بخش در چارچوب مقررات صنفی و قوانین مرتبط با بخش کشاورزی9-    انتظام بخشی به نظام بهره برداری کشاورزی کشور: از طریق حرکت به سمت ایجاد شرکتهای سهامی زراعی و کشت و صنعت های بزرگ و تغییر وضعیت حقوقی و مدیریتی شرکتهای تعاونی تولید روستایی به شرکتهای سهامی زراعی، تقویت منایع مالی، افزایش سرمایه، توان تخصصی، با ارزش نمودن سهام، قابل خرید و فروش کردن سهام شرکتها، حرکت به سمت ایجاد نظام های بهره برداری کاراتر در زنجیره تامین و عرضه این واحدها و شراکت سهمی(سهام یا سهم الشرکه ای) با تجار و فعالان بازار در تشکیل شخصیت های حقوقی جدید    دکتر شیرزاد در پایان افزود که قطعا تحول در برنامه های اصلاحی فوق به تحول در امر نظارت، کنترل، بازرسی و ارزیابی مستمر سازمان مرکزی و اتحادیه ها به منظور؛ سالم سازی، اعتمادسازی، حذف اقدامات خارج از ضوابط و ترویج اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر اصول تعاون، خواهد انجامید و آینده ای اطمینان بخش را در حیات جدید سازمان رقم خواهد زد. ما نیازمند ایجاد اعتماد در بین تجار ، فعالین و اهالی بازار کشاورزی و وحدت موضوعی، بهبود زمینه های هماهنگی، تعامل و هم افزایی بیشتر در درون مجموعه مدیران، ذی نفعان و ذی مدخلان و همکاران سازمان تعاون روستایی با تجار محترم، عمده فروشان و بنکداران و فعالان میادین میوه و تره بار بخش کشاورزی می باشیم.