سفر هیئت عالیرتبه اقتصادی به کشور های حوزه بالکان
Date:1396/12/27 Visitor: 1440


مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران در هیئت اقتصادی کشور در معیت جناب اقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه، از تاریخ 6 لغایت 10 اسفند ماه از چهار کشور صربستان، کرواسی، بلغارستان وبوسنی وهرزگوین بازدید نمودند.