اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز شنبه، 5 مهر 1399    
مدیرعامل اتحادیه باغداران کشور

معرفی مهندس محمدعلی مصطفی لو
از شبکه خبری کشاورز پلاس

جلسه معارفه مدیرعامل
در شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران به تاریخ 98/10/02، آقای مهندس محمدعلی مصطفی لو به سمت مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران انتخاب و معرفی شد.

Back     Next
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com