اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز پنجشنبه، 18 آذر 1400    
بازدید از کارخانه سولفات آمونیوم در استان فارس

بازدید از کارخانه سولفات آمونیوم در استان فارس
Date:1400/7/12

در روز  یک شنبه مورخ 12 مهر ماه آقای مهندس یدالهی به اتفاق معاونت بازرگانی اتحادیه سراسری باغبانی ایران از کارخانه تولید  سولفات آمونیوم در استان فارس بازدیدی به عمل آمد و در این رابطه قراردادی نیز منعقد گردید.


Rss Services Print  -(1 Body)  Visitor Count: 123
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com