اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز پنجشنبه، 18 آذر 1400    
بازدید مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران جناب مهندس یدالهی به اتفاق معاونت بازرگانی از باغات کیوی در استان مازندران

بازدید مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران جناب مهندس یدالهی به اتفاق معاونت بازرگانی از باغات کیوی در استان مازندران
Date:1400/7/7

  • در تاریخ چهرم و پنجم مهر ماه سال جاری مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران جناب مهندس یدالهی به اتفاق معاونت بازرگانی از باغات کیوی در استان مازندران به منظور خرید و صادرات این محصول و همچنین از ظرفیت های سورتینگ ها و سردخانه های نگهداری محصولات باغی بازدید بعمل آوردند.


Rss Services Print  -(1 Body)  Visitor Count: 132
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com