اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز پنجشنبه، 18 آذر 1400    
جلسه ای مشترک با مسئولین و مدیران جهاد کشاورزی و مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی

جلسه ای مشترک با مسئولین و مدیران جهاد کشاورزی و مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی
Date:1400/5/18

 پیرو سلسله جلسات مجازی درتاریخ 17/5/1400 جلسه ای مشترک با مسئولین و مدیران جهاد کشاورزی و مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی برگزار که درابتدای جلسه آقای مهندس یدالهی ضمن تشکرازحضورمدعوین پیرامون اهداف وضرورت برگزاری نشستهای دوره ای نکاتی را اشاره داشته وفرمودند باتوجه به عدم امکان حضوری این نشستها بصورت غیر حضوری ومجازی برگزار خواهدشد.

سپس آقای نژاد رضا ضمن تشکر از چنین نشستهایی پیرامون پتانسیل استان در زمینه محصولات باغی نکاتی را یادآورشدند.

درادامه جلسه آقای داداشی رئیس هیئت مدیره اتحادیه باغداران استان ضمن بیان مشکلات باغداران پیرامون مشکل کودشیمیایی وقیمت آن مطالبی رابیان داشتند.

دراین جلسه آقای بیک لک نماینده معاونت بهبودتولیدات گیاهی استان در خصوص وضعیت باغبانی استان وانتظارات آنان مطالباتی رابیان نمودند.

درپایان این نشست مجازی مقررگردید مسایل مطروحه طی صورتجلسه ای برای پیگیری تصمیمات اتخاذ شده به اعضاء حاضر ابلاغ گردد.


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 181
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com