اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز پنجشنبه، 18 آذر 1400    
بازدید از مرکز تحقیقات باغبانی رامسر

بازدید از مرکز تحقیقات باغبانی رامسر
Date:1400/4/22

در تاریخ 20/04/1400 روز یکشنبه مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران جناب مهندس یدالهی به اتفاق جناب آقای دکتر حاجی وند ریاست محترم علوم تحقیقات باغبانی کشور بازدیدی از مرکز تحقیقات باغبانی رامسر داشته و پیرامون ایجاد باغ مادری و نهالستان انواع ارقام مرکبات توسط اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران در منطقه استان فارس بحث و تبادل نظر گردید ،  در این سفر نیز از گلخانه ها و اسکرین هوس مرکز تحقیقات رامسر بازدید بعمل آمده که کارشناسان و متخصصین آن مرکز نسبت به معرفی انواع ارقام توضیحاتی دادند.در ادامه نشستی مشترک فی مابین رئیس علوم تحقیقات باغبانی کشور ، مسئولین مرکز مزبورو با مسئولین اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران برگزار که مقرر شد طی قراردادی با مرکز تحقیقات علوم باغبانی در خصوص ایجاد مرکز تولید و عرضه انواع نهال مرکبات در جنوب کشور اقدامات اساسی و مناسب آن منطقه صورت پذیرد . 


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 212
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com