اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز دوشنبه، 29 شهريور 1400    
سفر مدیر عامل اتحادیه باغبانی کشور به استان چهارمحال و بختیاری

سفر مدیر عامل اتحادیه باغبانی کشور به استان چهارمحال و بختیاری
Date:1400/4/9

در سفر مدیر عامل اتحادیه باغبانی کشور به استان چهارمحال و بختیاری باتوجه به جلسات مشترک با سازمان جهاد کشاورزی و نیز مدیریت تعاون روستایی استان مقرر گردید مشاورین فنی اتحادیه سراسری باغبانی تعاونی های کشاورزی ایران جهت بررسی مسائل و مشکلات و نیز ظرفیت‌های تعاونی باغداران در سطح استان در هفته آینده در منطقه مستقر شده و از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات و همچنین ارائه راهکارهای لازم در این خصوص اقدام لازم را به عمل آورده و با بررسی مسائل از نزدیک با حضور مسئولین ذیربط و مدیران تعاونی ها و اعضای آنها این اقدام جدی برای رفع مسائل و مشکلات باغداران سطح استان رابعمل آورند


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 123
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com